O Nas

Mam przyjemność poinformować, iż 4 maja 2016 r. odbyło się spotkanie założycielskie „Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15”.

Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15 jest organizacją reprezentującą interesy różnych grup społecznych. Stowarzyszenie jednoczy małych, średnich i dużych rolników, producentów oraz przetwórców żywności, przedsiębiorców, konsumentów, a także naukowców. Chcemy, aby Stowarzyszenie stało się płaszczyzną do dyskusji dla różnych środowisk, by stanowiło centrum wymiany myśli i zdań, organizację z którą będą musieli liczyć się rządzący oraz instytucje publiczne.

 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest zwiększanie świadomości konsumentów na temat zdrowej i nieprzetworzonej żywności, a także zjednoczenie rolników, producentów zdrowej żywności, przetwórców oraz konsumentów. Jego zadaniem jest aktywizacja wszystkich grup społecznych dla poprawy sytuacji polskiej wsi i rolników oraz podniesienie w społeczeństwie świadomości zalet zdrowej żywności.

 

Stowarzyszenie będzie otwarte na współpracę i chętnie przyjmie w swoje szeregi wszystkie osoby, którym nie są obojętne sprawy zachowania tradycji oraz kultury obszarów wiejskich, zdrowia, szerokiego dostępu do świeżej i naturalnej żywności produkowanej przez rolników, które chcą działać w celu poprawy sytuacji polskich rolników oraz konsumentów.

 

W związku z powstaniem Stowarzyszenia zaprasza wszystkich rolników – bez względu na powierzchnię gospodarstwa, na którym działają, jak również charakter prowadzonej działalności, a także konsumentów, którzy są świadomi jak duży wpływ na zdrowie człowieka ma żywność – do przystąpienia do powołanego Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15. Jedynie poprzez współpracę wszystkich grup możemy osiągnąć zamierzony cel – poprawę sytuacji na polskiej wsi oraz zwiększenie świadomości wśród konsumentów.

 

Osoby chcące przystąpić do Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów – Kukiz’15 jak i te chcące uzyskać więcej informacji na temat inicjatywy zapraszam do kontaktu: rik@ruchkukiza.pl lub nr tel. 539 020 503.

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię Funkcja lub stanowisko
Sachajko Jarosław Przewodniczący Zarządu Krajowego
Szczechowska Kamila Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego
Mitka Jolanta Członek Zarządu Krajowego
Staszewska Dorota Członek Zarządu Krajowego
Kaczmarczyk Norbert Członek Zarządu Krajowego
Gogółka Robert Członek Zarządu Krajowego
Nowak Jacek Członek Zarządu Krajowego
Piwoński Konrad Sekretarz Zarządu Krajowego
Grejner Ewa Skarbnik Zarządu Krajowego 

Dołącz do Nas

 

Avatar
Avatar

 

 
Z A P R A S Z A M Y !