Festiwal Polskiej Żywności 2016 – Wolnej od GMO i Bezpośrednio od Rolnika

9 października 2016 roku na Rynku Wielkim w Zamościu odbyła się I edycja Festiwalu Polskiej Żywności Wolnej od GMO – Bezpośrednio od Rolnika

I Festiwal Zdrowej Żywności w Zamościu to była fantastyczna okazja do zapoznania się z ofertą lubelskich, podkarpackich, a także węgierskich rolników i producentów. Podczas imprezy gościliśmy posłów Ruchu Kukiz’15, przewodniczącego Komisji Rolnictwa oraz prezesa Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15 Jarosława Sachajko, a także posła Marka Jakubiaka, Wojciecha Bakuna oraz Jakuba Kuleszę, którzy chętnie słuchali i wymieniali swoje poglądy odnośnie zdrowej żywności oraz sprzedaży bezpośredniej przechadzając się swobodnie wśród wystawców oraz mieszkańców Zamościa i okolic.

 download Baby Driver 2017 movie

W licznych panelach dyskusyjnych, w których uczestniczyli posłowie Ruchu Kukiz’15 oraz rolnicy i konsumenci, poruszono wiele tematów między innymi:

  • cienie i blaski ekologicznej uprawy,
  • korzyści płynące z powrotu do tradycyjnych produktów,
  • zrozumienie czym jest żywność modyfikowana genetycznie (GMO) oraz jakie niesie ona szanse i zagrożenia dla rolnictwa,
  • przedsiębiorczość na wsi oraz jej potencjał,
  • sprzedaż bezpośrednia w Wielkiej Brytanii – wypowiedź Sir Julian Rose,
  • odnawialne źródła energii i innych ekotechnologii,
  • a także temat kontrowersyjnej umowy międzynarodowej CETA, czyli porozumienia gospodarczo-handlowego między Unią Europejską a Kanadą.

 download Baby Driver 2017 movie

Na podstawie raportu m.in. Krajowej Rady Izb Rolniczych, podpisanie porozumienia CETA może doprowadzić do wielu negatywnych skutków na rynku europejskim, szczególnie polskim. Znaczny zanik małych gospodarstw w Europie czy zdominowanie europejskich rynków żywnością modyfikowaną genetycznie to nieliczne możliwe konsekwencje umowy CETA. Kanada to trzeci producent GMO na świecie. Unia Europejska, w tym Polska nie będzie miała kontroli nad tym, w jaki sposób chowane i hodowane są zwierzęta w Kanadzie. Zdaniem posła Jarosława Sachajko skala, w jakiej porozumienie CETA wpłynie na polskie rolnictwo jest bardzo znacząca, ponieważ struktura rolnictwa w Polsce opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach. To w polskie rolnictwo porozumienie CETA uderzy najbardziej. Przemilczana przez rząd umowa CETA budziła największe zainteresowanie ze strony rolników i konsumentów, którzy licznie przybyli na I Festiwal Polskiej Żywności Wolnej od GMO.

SIŁA ROLNICTWA NA POLSKIM RYNKU – PATRIOTYZM GOSPODARCZY

Polska potrzebuje zdrowej żywności. Takiej, która produkowana i przetwarzana w Polsce da nam i zdrowie i korzyści finansowe, a także to, o czym nie wolno nam zapomnieć – prestiż, gdy polska żywność stanie się międzynarodową marką. To wszystko nie wydarzy się jednak samo. Wymaga wspólnego wysiłku producentów i przetwórców żywności oraz ich naturalnych sojuszników – konsumentów. Kreowanie i popieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzmocnienia pozycji polskiego rolnika w społeczeństwie, ochrony interesów polskiej wsi oraz propagowania wysokiej jakości polskich produktów rolnych, a także wzajemne promowanie się producentów, przetwórców oraz konsumentów na rynku lokalnym to podstawa sukcesu polskiej gospodarki.

Jednym z głównych założeń organizatora festiwalu, czyli Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15 jest stworzenie sieci spółdzielni, która będzie stanowiła wspólną siłę niezbędną w walce o wysoki status polskiej żywności, jako żywności zdrowej. W walce o lepszą przyszłość polskiej gospodarki, jako całości. Będzie miała swój początek w zwykłych codziennych działaniach organizatorskich w terenie, inspirowanych programem Stowarzyszenia. Do takich działań należeć będzie m.in. powoływanie powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich spółdzielni jednoczących rolników, producentów, przetwórców żywności i konsumentów. Spółdzielni „SMAK POLSKI – żywność i inne produkty wiejskie”, działających razem jako sieć. Sieć, która dzięki swemu rozmiarowi i ekonomii skali, stanie się równie dużym graczem rynkowym, który będzie mógł konkurować z korporacjami. Jej siła wzmocni kondycję polskiego rolnictwa. Stymulować będzie eksport żywności.

KONCERT I GOŚĆ WIECZORU

Pomiędzy panelami mogliśmy usłyszeć wspaniały koncert Orkiestr Dętych z Zubowic i Sitna, który zachwycił zgromadzoną publiczność. Uwieńczeniem Festiwalu był charytatywny koncert grup: Szalom Chełm, Rdza, a także gościnny występ Pawła Kukiza, który zaśpiewał swoje największe przeboje i oczywiście znalazł czas, by spotkać się i porozmawiać z obywatelami. Podczas festiwalu wolontariusze Ruchu Kukiz’15 zbierali pieniądze na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach koło Zamościa.

 
Panele dyskusyjne o zdrowej żywności, występy muzyczne oraz stoiska wystawców, którzy prezentowali swoje produkty, odwiedziło w sumie… około 3 tysięcy ludzi!

 download Baby Driver 2017 movie

 download Baby Driver 2017 movie