Festiwal Polskiej Żywności 2016 – Wolnej od GMO i Bezpośrednio od Rolnika

9 października 2016 roku na Rynku Wielkim w Zamościu odbyła się I edycja Festiwalu Polskiej Żywności Wolnej od GMO – Bezpośrednio od Rolnika

I Festiwal Zdrowej Żywności w Zamościu to była fantastyczna okazja do zapoznania się z ofertą lubelskich, podkarpackich, a także węgierskich rolników i producentów. Podczas imprezy gościliśmy posłów Ruchu Kukiz’15, przewodniczącego Komisji Rolnictwa oraz prezesa Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15 Jarosława Sachajko, a także posła Marka Jakubiaka, Wojciecha Bakuna oraz Jakuba Kuleszę, którzy chętnie słuchali i wymieniali swoje poglądy odnośnie zdrowej żywności oraz sprzedaży bezpośredniej przechadzając się swobodnie wśród wystawców oraz mieszkańców Zamościa i okolic.

 

W licznych panelach dyskusyjnych, w których uczestniczyli posłowie Ruchu Kukiz’15 oraz rolnicy i konsumenci, poruszono wiele tematów między innymi:

  • cienie i blaski ekologicznej uprawy,
  • korzyści płynące z powrotu do tradycyjnych produktów,
  • zrozumienie czym jest żywność modyfikowana genetycznie (GMO) oraz jakie niesie ona szanse i zagrożenia dla rolnictwa,
  • przedsiębiorczość na wsi oraz jej potencjał,
  • sprzedaż bezpośrednia w Wielkiej Brytanii – wypowiedź Sir Julian Rose,
  • odnawialne źródła energii i innych ekotechnologii,
  • a także temat kontrowersyjnej umowy międzynarodowej CETA, czyli porozumienia gospodarczo-handlowego między Unią Europejską a Kanadą.

 

Na podstawie raportu m.in. Krajowej Rady Izb Rolniczych, podpisanie porozumienia CETA może doprowadzić do wielu negatywnych skutków na rynku europejskim, szczególnie polskim. Znaczny zanik małych gospodarstw w Europie czy zdominowanie europejskich rynków żywnością modyfikowaną genetycznie to nieliczne możliwe konsekwencje umowy CETA. Kanada to trzeci producent GMO na świecie. Unia Europejska, w tym Polska nie będzie miała kontroli nad tym, w jaki sposób chowane i hodowane są zwierzęta w Kanadzie. Zdaniem posła Jarosława Sachajko skala, w jakiej porozumienie CETA wpłynie na polskie rolnictwo jest bardzo znacząca, ponieważ struktura rolnictwa w Polsce opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach. To w polskie rolnictwo porozumienie CETA uderzy najbardziej. Przemilczana przez rząd umowa CETA budziła największe zainteresowanie ze strony rolników i konsumentów, którzy licznie przybyli na I Festiwal Polskiej Żywności Wolnej od GMO.

SIŁA ROLNICTWA NA POLSKIM RYNKU – PATRIOTYZM GOSPODARCZY

Polska potrzebuje zdrowej żywności. Takiej, która produkowana i przetwarzana w Polsce da nam i zdrowie i korzyści finansowe, a także to, o czym nie wolno nam zapomnieć – prestiż, gdy polska żywność stanie się międzynarodową marką. To wszystko nie wydarzy się jednak samo. Wymaga wspólnego wysiłku producentów i przetwórców żywności oraz ich naturalnych sojuszników – konsumentów. Kreowanie i popieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzmocnienia pozycji polskiego rolnika w społeczeństwie, ochrony interesów polskiej wsi oraz propagowania wysokiej jakości polskich produktów rolnych, a także wzajemne promowanie się producentów, przetwórców oraz konsumentów na rynku lokalnym to podstawa sukcesu polskiej gospodarki.

Jednym z głównych założeń organizatora festiwalu, czyli Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15 jest stworzenie sieci spółdzielni, która będzie stanowiła wspólną siłę niezbędną w walce o wysoki status polskiej żywności, jako żywności zdrowej. W walce o lepszą przyszłość polskiej gospodarki, jako całości. Będzie miała swój początek w zwykłych codziennych działaniach organizatorskich w terenie, inspirowanych programem Stowarzyszenia. Do takich działań należeć będzie m.in. powoływanie powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich spółdzielni jednoczących rolników, producentów, przetwórców żywności i konsumentów. Spółdzielni „SMAK POLSKI – żywność i inne produkty wiejskie”, działających razem jako sieć. Sieć, która dzięki swemu rozmiarowi i ekonomii skali, stanie się równie dużym graczem rynkowym, który będzie mógł konkurować z korporacjami. Jej siła wzmocni kondycję polskiego rolnictwa. Stymulować będzie eksport żywności.

KONCERT I GOŚĆ WIECZORU

Pomiędzy panelami mogliśmy usłyszeć wspaniały koncert Orkiestr Dętych z Zubowic i Sitna, który zachwycił zgromadzoną publiczność. Uwieńczeniem Festiwalu był charytatywny koncert grup: Szalom Chełm, Rdza, a także gościnny występ Pawła Kukiza, który zaśpiewał swoje największe przeboje i oczywiście znalazł czas, by spotkać się i porozmawiać z obywatelami. Podczas festiwalu wolontariusze Ruchu Kukiz’15 zbierali pieniądze na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach koło Zamościa.

 
Panele dyskusyjne o zdrowej żywności, występy muzyczne oraz stoiska wystawców, którzy prezentowali swoje produkty, odwiedziło w sumie… około 3 tysięcy ludzi!